Kaleidoscopisch project Bachelor Wiskunde

Welkom op de pagina's van het Kaleidoscopisch projectwerk.
Hier kan je als student Wiskunde op zoek gaan naar geschikte onderwerpen voor je bachelor eindwerk.
Lees eerst de richtlijnen voor dit opleidingsonderdeel.
Maak vervolgens je keuze uit het overzicht van alle werkjes die op dit ogenblik beschikbaar zijn.

Uiterste data voor:

  • samenstelling portfolio indienen: zie blackboard.
  • verslagen inleveren voor de eerste zittijd: zie blackboard.
  • verslagen inleveren voor de tweede zittijd: zie blackboard.
Last updated on 14/09/2016, 14:43.