Kaleidoscopisch project Bachelor Wiskunde

Welkom op de pagina's van het Kaleidoscopisch projectwerk.
Hier kan je als student Wiskunde op zoek gaan naar geschikte onderwerpen voor je bachelor eindwerk.
Lees eerst de richtlijnen voor dit opleidingsonderdeel.
Maak vervolgens je keuze uit het overzicht van alle werkjes die op dit ogenblik beschikbaar zijn.

Uiterste data voor:

  • samenstelling portfolio indienen: de eerste vrijdag van december.
  • verslagen inleveren voor de eerste zittijd: de vrijdag van de laatste lesweek van het tweede semester.
  • verslagen inleveren voor de tweede zittijd: de laatste vrijdag vóór het begin van de tweede zittijd.

De concrete data in het lopende academiejaar worden nog op Blackboard vermeld.

Last updated on 29/09/2017, 12:40.